5 Haz 2011

İNSANLIĞA ÇAĞRI: KUTSAL ŞEHİR ‘KUDÜS’ YOK OLUYOR !!!


Kudüs'ün tarihini, uygarlığını, dini, kültürel ve insani geleneğini yok ederek, ruhunu, özelliklerini ve kutsal rolünü söküp atarak, Yahudi İsrail Devletinin ebedi başkentini hazırlamaya çalışıyor.!!HABER: TİMETÜRKBirleşik Arap Emirlikleri gazetesi Haliç'te, "Kudüs Yok Oluyor" başlıklı başyazıda şunlara yer verildi;


İsrail, Kudüs kentini Yahudileştirmek için teşviklerde bulunuyor. Bunu da kentin tarihini, uygarlığını, dini, kültürel ve insani geleneğini yok ederek, ruhunu, özelliklerini ve kutsal rolünü söküp atarak, Yahudi İsrail devletinin ebedi başkenti olması amacıyla yapıyor. Tanıdığımız Kudüs’ten eser kalmayacak güne ulaşmaktayız.


Bu Yahudileştirme operasyonu, kentin topraklarının müsadere edilmesi, yerleşim mahallelerinin kurulması, Müslüman ve Hıristiyan işaretlerinin kaldırılması ve bunların Yahudi sembolleriyle değiştirilmesi, yerli nüfusun kovulması ve evlerin müsadere edilmesi, mahalle isimlerinin Yahudi isimleriyle değiştirilmesi suretiyle, bütün dünyanın gözü önünde, özellikle de Arap ve İslam dünyasının gözü önünde yürütülüyor.


Bütün bunlar kutsal kentin topraklarında, gündüz vakti ve bariz biçimde yapılıyor. Sanki Siyonist oluşum, başkalarına;

“Kudüs düştü ve işi bitti. Artık Arap, Müslüman ve Hıristiyan Kudüs’ten bahsetmeyin. Size düşen onun dışında başka bir şehir aramanız. Kudüs’ün geri alınması, sizde olmayan bir gücü gerektiriyor. Bu güç sizde olsa dahi kullanmaktan acizsiniz. Çünkü karar alma gücüne sahip değilsiniz” diyor.


Dışarıya sığınan Araplar


Siyonist oluşum bu kibirle hareket ediyor, çünkü ABD ve Batılı ülkelerce desteklenmiş bir güce sahip. Araplar da derin bir uykuda. Çekişmeler ve anlaşmazlıklar içinde parçalanıyorlar. Dışarıya bel bağlıyorlar veya bir kriz ve trajediyle karşılaştıklarında dışarıya sığınıyorlar.


Filistin şartları da farklı değil. Saflarını vuran bölünmüşlük, Siyonist oluşumun ayrılmayı genişletmesi ve Filistin safının birleşmesini engellemeye çalışması yönünde model bir reçeteydi. Bu durum, Filistin aşınmasını garanti ettiği için çekişmeyi yenilemeye kadir ulusal birliği de engellemekte. Ulusal birlik, direnişçi halkçı etkiye yoğunluk verebilir ve İsrail’in güvenliğini sarsacak yeni intifadayı başlatabilir.


Arap vatanındaki değişim hareketleri, çekişme sürecini rayına koyma bağlamında bir dönüm noktası oluşturuyor. Filistin’in ve Kudüs’ün Arap tutumunda ilk ve esaslı sırayı işgal etmesi, Siyonist oluşumu frenleyecek, kibrini ve ırkçılığını kıracaktır.


Radikal gazetesi


Kaynak: www.timeturk.com - 04 Haziran 2011 Cumartesi - 13:31