4 Haz 2011

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ve HAFTASI NEDENİYLE SİYASİLERE EKO-SİYASET MESAJI


5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle TEMA VAKFI, siyasilerden Toprağı, Suyu, Ormanı Bereketli, Toplumu Mutlu Bir Türkiye İçin Eko-Siyaset Bildirgesi’ne sahip çıkmalarını istedi.Vakfın, toprak, su, orman ve tarım konularındaki 19 yıllık bilgi birikimi ve tecrübelerinin paylaşıldığı TEMA Vakfı Eko-Siyaset Bildirgesi, siyasetçilere insanı ve ekosistemi birlikte koruyarak yönetmenin formüllerini veriyor. Vakıf, genel seçim sonrasında TBMM’de görev alacak milletvekillerinden ve partilerden, eko-siyaset anlayışını benimsemelerini bekliyor.“Türkiye Çöl Olmasın!” TEMA Vakfı Trabzon Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Eko-Siyaset Bildirgesi mesajı:


“Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihi “Dünya Çevre Günü” olarak belirlendi. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede 2011 yılı Dünya Çevre Günü’nü ana konusu “Ormanlar Yaşam İçin Doğanın Hizmetinde” olarak belirlendi. Hafta süresince ormanların, suyu koruma, oksijen üretme, iklimi olumlu yönde etkileme, selleri-taşkınları önleme, zengin biyoçeşitliliğe sahip olma, yapacak ve yakacak ihtiyacımızı karşılama gibi verdiği temel hizmetlerin yaşamsal önemine vurgu yapılması amaçlanıyor.


Dünya genelinde 1,6 milyon insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Buna karşın her yıl dünyamızda 13 milyon hektar, bir başka deyişle İç Anadolu Bölgesi kadar orman yok ediliyor. Ülkemizse, dünya genelinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden. Ancak, ağaçlandırma çalışmaları ile ağaç varlığımız artarken, 2/B işgalleri ve satışı, yangınlar, doğanın hakkını gözetmeyen HES, madencilik vb faaliyetlerle doğal orman varlığımız azalmaya devam ediyor.


TEMA Vakfı Eko-Siyaset Bildirgesi’nde ormanın, sadece yan yana gelmiş ağaç topluluğu değil; canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu toprağı, suyu, havayı koruyan bir ekosistem olduğuna dikkat çekiyor. Doğal, yaşlı ve karışık ormanlar, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem sağlığının teminatıdır. Toprak ve su dengesini sağlaması, net karbon birikimini ve oksijen üretim miktarını tutma kapasitelerinin yüksekliği ile ormanlar yaşamsal öneme sahiptirler.


Ormanlarımızdan sadece yararlanmaya odaklı siyaset anlayışı sonlandırılmalı; başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalarda ve yönetimsel düzenlemelerde ekosistemi her yönüyle koruyan ve sahip çıkan değişiklikler yapılmalıdır. Ormanları işgal edenlerin hak sahibi yapılarak ödüllendirildiği anlayıştan vazgeçilmelidir. 2/B sorunu satışla değil, insanları mağdur etmeden ‘süreli mülkiyet’ gibi yeni yöntemlerle çözülmelidir. Anayasa’nın 169/son maddesi ve Orman Kanunu’nun 2/B maddesi kaldırılarak yeni 2/B’lerin oluşması önlenmelidir.


Eko-Siyaset, sadece insanın değil, canlı cansız tüm varlıkların yaşam hakkını koruma anlayışına inanmayı gerektirir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun orijinal taslağını hazırlayan TEMA, Eko-Siyaset anlayışıyla ülkesine ve toplumuna duyduğu sorumluluğun gereği temel nitelikli bir Su Kanun Tasarı Taslağını hazırlamıştır. Önümüzdeki dönemde bu konu üzerine yoğunlaşacak ve takipçisi olacaktır.


TEMA Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası’nda toprağı, suyu, ormanı bereketli ve toplumu mutlu bir Türkiye için, “Eko-Siyaset” diyor” ifadelerini kullandı.


HABER: T.H.A – 03.06.2011 Cuma